mandag, 27 januar 2020 21:31

Årsmøte 2020

Skrevet av

Årsmøte 2020

Torsdag 27. februar avholder Taiga'n årsmøte med påfølgende allmøte i Terningen Arena. Vi håper mange setter av datoen. Vedtekter oppgis på forespørsel - ta kontakt med noen i styret om du ønsker de tilsendt.

Kunngjort i Østlendingen lørdag 1. februar 2020: Årsmøte i Taiga'n. Torsdag 27. februar kl 19 avholder Taiga'n årsmøte i Terningen Arena. Det blir vanlige årsmøtesaker. Saker til årsmøtet må leveres styret senest 20. februar. Frasigelser av verv gjøres til Knut Suren innen 13. februar.  Velkommen.

Rett etter årsmøtet tar vi et tradisjonelt allmøte. Micke kommer som vanlig på besøk for en hyggelig håndballprat - alle i håndballfamilien ønskes hjertelig velkommen. Vi er #sammenforelverum