lørdag, 06 februar 2021 07:27

Årsmøte 2021 utsatt på ubestemt tid

Skrevet av

ÅRSMØTE 2021

 

Styret har på bakgrunn av gjeldene Corona-restriksjoner, kommet til enighet om å utsette årsmøte.

Vi har jobbet med å finne lokaler, som vil oppfylle kravene til smittevern og samlinger innendørs. 

Det har ikke vært enkelt. Vi fikk tilslutt tak i ett lokale , men med begrensede plasser, samt at dette dukket opp såpass sent, at varslingskravet ikke kunne bli oppfylt.

Styret har også jobbet med alternative løsninger, men er av den oppfatningen at et fysisk møte, i en eller annen form, er det vi trenger nå. Altså valgte vi bort ett digitalt årsmøte.

Utsettingen skjer med tungt hjerte, men styret støtter seg på FHI og Regjeringen, med tanke på smittevern og utsetting av årsmøter pga Coronakrisen og begrensninger rundt fysiske møter.

Når og hvor årsmøte blir avholdt, kommer vi tilbake til så snart vi vet. 

Valgkomiteen er varslet. Det gir Dem og dere litt mer tid til å finne nye styremedlemmer. Se egen sak om hvem som er på valg https://www.taigan.no/index.php/nyheter/item/592-arsmote-2021

 

P.s. det heter seg at de som er på valg må gi beskjed til valgkomiteen om de frasier seg vervet. Det er allikevel mulig for dere der ute å spørre om de kan tenke seg å være med videre.